Service

Hoe goed een apparaat ook is, er komt een moment dat er service aan nodig is. Om de service aanvraag snel en efficiënt te laten verlopen heeft Sanmedi de online servicemodule geïntroduceerd. Door onderstaande link te volgen kunt u online een serviceaanvraag indienen.

Om misverstanden te voorkomen adviseren wij u onderstaande voorwaarden eerst door te nemen.

Reparaties worden door ons uitsluitend door tussenkomst van groothandel / installateur of gemeente, afdeling WMO in behandeling genomen. Om aanspraak te maken op garantie dient een aankoopfactuur te worden overlegd.

Garantievoorwaarden
Sanmedi bv verbindt zich ertoe binnen een periode van 1 jaar vanaf de factuurdatum materiaal- en fabricagefouten te verhelpen.
Het verhelpen van storing onder garantie vindt uitsluitend plaats, indien aan de garantievoorwaarden van Sanmedi bv wordt voldaan. De garantie heeft geen betrekking op fouten of beschadigingen die een direct of indirect gevolg zijn van normale slijtage, verkeerde bediening, misbruik, gebrekkig onderhoud, gebruik van ongeschikte schoonmaakmiddelen, foutieve montage of demontage. De garantie dekt geen schade, die een andere oorzaak heeft dan materiaal- en fabricagefouten. De garantie dekt evenmin gevolgschade, d.w.z. schade aan andere zaken, die het product in verband met een eventueel ongeval veroorzaakt.

Productinformatie
Het komt wel eens voor dat onze servicedienst bij een apparaat wordt geroepen dat niet onder onze productgroepen valt. In veel gevallen hebben wij niet voldoende verstand en geen onderdelen om de service uit te voeren. De eindgebruiker zal daardoor langer moeten wachten en een nieuw servicetraject moeten ingaan voor er hulp geboden wordt en wij zijn genoodzaakt een factuur te sturen voor de gemaakte uren terwijl we geen hulp hebben kunnen bieden.
Het is daarom van belang dat er vooraf goed wordt gekeken of het een artikel betreft van Sanmedi bv. U kunt dit aan de hand van plaatjes op de website proberen te achterhalen, aan de hand van de factuur, via de vaak gestelde vragen (FAQ) op de servicesite of u kunt bij de service aanvraag een foto meesturen zodat onze medewerkers u verder kunnen helpen.

Servicecontract
Voor de Sanmedi Circumani Uspa en de Closomat biedt Sanmedi bv een mogelijkheid aan voor het afsluiten van een servicecontract.
Om de douchewc’s optimaal te laten functioneren en slijtage van onderdelen in een vroeg stadium op te sporen en te vervangen om vervolgschade te voorkomen, bieden wij de mogelijkheid een servicecontract af te sluiten. Op onze website of op het formulier “servicecontract” dat ook meegeleverd is met uw nieuwe apparaat, kunt u lezen hoe het in zijn werk gaat.
Het contract kan worden afgesloten door de rechtmatige eigenaar van de douchewc. In veel gevallen zal dit de gemeente van uw woonplaats zijn. In dat geval kunt u dit formulier aan hen overhandigen, waarna zij de keuze hebben welk servicecontract ze eventueel willen afsluiten.
Indien u de gegevens van uw contactpersoon bij de WMO ook invult, zullen wij contact opnemen om de aanvraag voor u uit handen te nemen.